Zeeuws Vlaanderen

Sooled ©

Home.
Info.
Fokdag.
Lijsten.
Links.
Home.Info.Fokdag.Lijsten.Links.
Informatie
DEELNAME IS OP EIGEN RISICO

De hoofdstelnummers kunnen worden opgehaald bij het secretariaat. Dit zijn wegwerpnummers en moeten niet terug ingeleverd worden.

Het inschrijfgeld bedraagt 15,00 euro per rubriek en dient tegelijk met de inschrijving te worden voldaan.
Het verschuldigde inschrijfgeld kunt u contant voldoen of overmaken op rek.nr.
1394.10.112 t.n.v. Fokdistrict Zeeuws-Vlaanderen (Rabobank Terneuzen;
IBAN: NL 75 RABO 0139410112; BIC: RABO NL 2U) onder vermelding van naam paard en naam eigenaar.

Indien het tijdschema dit toelaat, zullen bijschrijvingen geaccepteerd worden. Het inschrijfgeld voor bijschrijvingen bedraagt 30,00 euro.

Voor een vlotte afwerking vragen wij gaarne uw aandacht voor de volgende punten:

Volg de aanwijzingen van de ringmeester correct op. Dringend verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn, om bij afroep in de vooropstelling te komen. Indien u te laat bent kunt u bij dergelijk keuringssysteem niet meer meedoen.

Het tijdschema van het programma kan afwijkingen vertonen, afhankelijk van het verloop van de keuring. Wilt u hiermee rekening houden.

Stamboekpapieren dient u tijdens de keuring te kunnen tonen. Hoofstelnummers dienen goed zichtbaar aan het hoofdstel te zijn bevestigd.

De paarden dienen te zijn ingeënt tegen influenza. Bewijs moet getoond kunnen worden.

Als alle paarden individueel zijn gekeurd komt de gehele rubriek in voorlopige plaatsing in de ring en volgt de definitieve plaatsing.

Tijdens het rondstappen na de individuele keuring worden geen ‘aanjagers’ in de ring toegelaten. Alleen de begeleider met het paard mag deelnemen aan het gezamenlijk rondstappen.

Veulens moeten aan de hand worden voorgebracht, ook als zij nog niet gespeend zijn.

De kampioen van elke rubriek moet beschikbaar blijven voor de kampioenskeuring.

Tijdens de prijsuitreiking worden de prijswinnaars terug in de ring verwacht.

Bij het vrijspringen mag per paard maximaal 1 begeleider mee in de ring, deze mag tevens zwepen. Specifieke aanwijzingen voor het vrijspringen kunnen van te voren bij de aanjagers kenbaar worden gemaakt door de begeleider van het paard.

Eventuele wijzigingen dienen bij het secretariaat te worden gemeld.

Bij geschillen beslis het bestuur.

Bij onvoldoende deelname heeft het bestuur het recht rubrieken samen te voeren en/of te wijzigen.

Begeleider en monsterknecht dienen in “tenue”te zijn.

Bij het vrijspringen mag per paard maximaal één begeleider mee in de ring.